Slide
Slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9
slide10
Ts.Ls Lê Xuân Thảo

Ủy viên thường vụ Hội Luật gia Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Quỹ VIFOTEC

14:16 04/08/21 460 lượt xem
Tiến sĩ. Luật sư
Lê Xuân Thảo

17:25 19/08/21 241 lượt xem
GS. TSKH
Nguyễn Thiện Phúc

17:25 19/08/21 238 lượt xem
GS. TS
Trần Vĩnh Diệu

17:26 19/08/21 236 lượt xem
GS. TS
Lê Minh Tâm

17:26 19/08/21 261 lượt xem
Thiếu Tướng
Lê Trọng Dinh

17:26 19/08/21 203 lượt xem
GS. TSKS
Trần Đình Long

17:27 19/08/21 192 lượt xem
TS. Lê Bích Thắng

17:27 19/08/21 238 lượt xem
PGS. TS Đoàn Năng

17:28 19/08/21 285 lượt xem
Lê Xuân Tiến Trung

Phó Giám đốc

14:36 13/01/22 334 lượt xem
Nguyễn Hải Dương

Phó Giám đốc

14:37 13/01/22 258 lượt xem
Hoàng Sỹ Lâm

Trưởng phòng
Sáng chế số 1

14:38 13/01/22 288 lượt xem
Nguyễn Thị Thu

Trưởng phòng
Sáng chế số 2

14:39 13/01/22 205 lượt xem
Nguyễn Hữu Phả

P. Trưởng phòng
Sáng chế số 2

14:40 13/01/22 190 lượt xem
Cao Phương Nga

Trưởng phòng
nhãn hiệu số 1

14:41 13/01/22 218 lượt xem
Phạm Thị Thu Hà

Trưởng phòng
nhãn hiệu số 2

14:42 13/01/22 238 lượt xem
Vũ Hồng Minh

Trưởng phòng
Kế toán - Tài chính

14:43 13/01/22 196 lượt xem
Hotline
0912 906 807
Zalo
0912 906 807
Facebook
http://facebook.com/invenmark