Nguyễn Thị Thu
Trưởng phòng Sáng chế số 2

..................................................
Tel               : 024.39431566 | 0912 424 686
Email          : invenmark@invenmark.com.vn

Kinh nghiệm: 
Bà Nguyễn Thị Thu là người có gần 20 năm kinh nghiệm về lĩnh vực sáng chế sinh học và kiểu dáng công nghiệp, chuyên môn rất sâu về tư vấn, tra cứu, dịch thuật và đăng ký bảo hộ, phản đối/khiếu nại các đối tượng sáng chế, giải pháp hữu ích và kiểu dáng công nghiệp. Mỗi năm, bà Nguyễn Thị Thu xử lý và đăng ký bảo hộ hàng trăm đơn sáng chế mới cho rất nhiều khách hàng là các tập đoàn lớn, đặc biệt tại Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc và Châu Âu.

Bà Nguyễn Thị Thu đã tham gia đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ tại Cục Sở hữu trí tuệ NOIP, các khoá đào tạo về Sở hữu trí tuệ của WIPO, JPO, EPO và khoá đào tạo luật sư – Học viện Tư pháp.
Trước khi gia nhập T&T INVENMARK, Bà Nguyễn Thị Thu từng làm việc cho Công ty Sở hữu trí tuệ INVENCO và VISSION & ASSOCIATES.

Thành viên: 
  • Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
  • Hội Luật gia Việt Nam (VLA)
  • Hiệp hội nhãn hiệu hàng hóa quốc tế (INTA)
  • Hiệp hội Patăng Châu Á (APAA)
  • Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ (AIPLA)
  • Hiệp hội bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ quốc tế (AIPPI)