GS.TSKH. NGND NGUYỄN THIỆN PHÚC
  • Chuyên gia Cơ khí và Tự động hóa
  • Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ Robot Việt Nam
  • Trưởng ban giám khảo Cơ khí hóa, tự động hóa Quỹ VIFOTEC