Nguyễn Hữu Phả
P. Trưởng phòng Sáng chế số 2

.............................................
Tel: 024.39431566
Email: invenmark@invenmark.com.vn

Kinh nghiệm: 
Ông Nguyễn Hữu Phả là người có hơn 25 năm kinh nghiệm về lĩnh vực sáng chế điện tử, viễn thông chuyên tư vấn và đăng ký bảo hộ, phản đối/khiếu nại các đối tượng sáng chế, giải pháp hữu ích.

Đồng thời, Ông Nguyễn Hữu Phả là chuyên gia rất giỏi kỹ năng dịch thuật ngôn ngữ chuyên ngành, có kiến thức nền tảng tốt về sở hữu trí tuệ, với nhiều giải pháp hữu hiệu trong việc bảo hộ quyền của chủ sở hữu văn bằng bảo hộ.

Ông Nguyễn Hữu Phả đã tham gia đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ tại Cục Sở hữu trí tuệ NOIP, các khoá đào tạo về Sở hữu trí tuệ của WIPO, JPO, EPO.

Thành viên: 
  • Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
  • Hội Luật gia Việt Nam (VLA)
  • Hiệp hội nhãn hiệu hàng hóa quốc tế (INTA)
  • Hiệp hội Patăng Châu Á (APAA)
  • Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ (AIPLA)
  • Liên đoàn Luật sư Sở hữu công nghiệp Quốc tế (FICPI)