Nguyễn Hải Dương
Phó Giám đốc

.......................................................
Tel: 024.39431566 | 0943 728 000
Email: invenmark@invenmark.com.vn
 


Kinh nghiệm: 
Với 17 năm kinh nghiệm về sở hữu trí tuệ, chuyên sâu về nhãn hiệu cộng đồng như NHTT/NHCN/CDĐL, với hàng trăm nhãn hiệu cộng đồng đã thực hiện bảo hộ trong phạm vi cả nước, tham gia giảng dạy chuyên môn pháp luật sở hữu trí tuệ cho nhiều cơ quan ban ngành trên phạm vi cả nước.

Ông Nguyễn Hải Dương cũng phụ trách các vấn đề về thực thi, xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, với hàng chục vụ phức tạp mỗi năm, là người có chuyên môn sâu sắc về hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam, có quan hệ sâu rộng với nhiều địa phương và thương hiệu sản phẩm.

Ông Nguyễn Hải Dương từng là giảng viên ngoại ngữ, làm việc cho tập đoàn đa quốc gia về các mặt hàng xa xỉ phẩm, ông còn được tham gia khoá đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ -  Cục Sở hữu trí tuệ NOIP, đào tạo pháp chế doanh nghiệp - Bộ Tư pháp. Đồng thời, Ông Nguyễn Hải Dương cũng từng tham gia điều hành hệ thống khách sạn tiêu chuẩn 3 sao của công ty thành viên, chuyên môn sâu sắc và quan hệ sâu rộng với nhiều ban ngành. Hiện nay là thành viên Ban cố vấn Hiệp hội du lịch Việt Nam.

Thành viên: 
  • Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
  • Hội Luật gia Việt Nam (VLA)
  • Hiệp hội nhãn hiệu hàng hóa quốc tế (INTA)
  • Hiệp hội nhãn hiệu Cộng đồng Châu Âu (ECTA)
  • Hiệp hội du lịch Châu Á Thái Bình Dương (PATA)
  • Hiệp hội du lịch Việt Nam (VTA)
  • Hiệp hội du lịch Thanh Hoá