GS.TSKH.TRẦN ĐÌNH LONG
Chuyên gia Điện và Điện tử
Đại học Bách khoa Hà Nội