Phạm Thị Thu Hà
Trưởng phòng nhãn hiệu số 2

....................................................................
Tel               : 024.39431566 | 098 827 7832
Email          : invenmark@invenmark.com.vn


Kinh nghiệm: 
Bà Phạm Thị Thu Hà là người có 14 năm kinh nghiệm về sở hữu trí tuệ, đã từng làm việc tại một số công ty về sở hữu trí tuệ, với chuyên môn sâu, tư vấn, tra cứu và đăng ký bảo hộ, phúc đáp/phản đối/khiếu nại các đối tượng đặc biệt liên quan đến nhãn hiệu tại Lào, Campuchia và Myanmar cũng như nộp đơn bảo hộ ra nước ngoài.

Bà Phạm Thị Thu Hà có thể đưa ra nhiều giải pháp tối ưu để bảo về quyền lợi của chủ sở hữu nhãn hiệu, mỗi năm xử lý và đăng ký bảo hộ hàng trăm đơn nhãn hiệu mới ra nước ngoài, gồm Châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và một số quốc gia Đông Nam Á như Lào, Campuchia, Myanmar, đồng thời xử lý các đơn chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ theo quy định.

Bà Phạm Thị Thu Hà đã tham gia đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ tại Cục Sở hữu trí tuệ NOIP. Trước khi gia nhập T&T INVENMARK, Bà Phạm Thị Thu Hà từng làm việc cho INVESTIP IP Law Firm.

Thành viên: 
  • Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
  • Hội Luật gia Việt Nam (VLA)
  • Hiệp hội nhãn hiệu hàng hóa quốc tế (INTA)
  • Hiệp hội Cộng đồng nhãn hiệu Châu Âu (ECTA)