THIẾU TƯỚNG LÊ TRỌNG DINH
  • Chuyên gia Luật hình sự
  • Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Phạm nhân - Tổng cục VIII - Bộ Công An