GS.TSKH.TRẦN VĨNH DIỆU
Chuyên gia Công nghệ Vật liệu mới
Đại học Bách khoa Hà Nội