Cao Phương Nga
Trưởng phòng nhãn hiệu số 1

...................................................................
Tel               : 024.39431566 | 0912752 963
Email          : invenmark@invenmark.com.vn

Kinh nghiệm: 
Bà Cao Phương Nga là người có 18 năm kinh nghiệm về sở hữu trí tuệ, với chuyên môn sâu về tư vấn, tra cứu và đăng ký bảo hộ, phúc đáp/phản đối/khiếu nại các đối tượng liên quan đến nhãn hiệu tại Việt nam. Với thế mạnh trên, Bà Cao Phương Nga có thể đưa ra các giải pháp tối ưu để bảo về quyền lợi của chủ sở hữu, chủ văn bằng bảo hộ. Mỗi năm xử lý và đăng ký bảo hộ hàng trăm đơn nhãn hiệu mới trong và ngoài nước.

Bà Cao Phương Nga đã tham gia đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ tại Cục Sở hữu trí tuệ NOIP. Trước khi gia nhập T&T INVENMARK,

Bà Cao Phương Nga từng làm việc cho Công ty Sở hữu trí tuệ INVENCO, ACTIP và INVESTIP IP Law Firm.

Thành viên: 
  • Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
  • Hội Luật gia Việt Nam (VLA)
  • Hiệp hội nhãn hiệu hàng hóa quốc tế (INTA)
  • Hiệp hội Cộng đồng nhãn hiệu Châu Âu (ECTA)