Vũ Hồng Minh
Trưởng phòng Kế toán - Tài chính

.....................................................................
Tel               : 024.39431566 | 093 602 8987
Email          : invenmark@invenmark.com.vn


Kinh nghiệm: 
Là người có 20 năm kinh nghiệm về Kế toán – Tài chính và 7 năm về sở hữu trí tuệ, đã từng sống và làm việc tại Cộng Hoà Liên bang Đức.

Khi về Việt Nam, bà Vũ Hồng Minh làm việc tại nhiều tập đoàn lớn. Hiên nay, bà Vũ Hồng Minh tập trung theo dõi việc thống kê tài chính với toàn bộ hệ thống đơn sở hữu trí tuệ tại Công ty, đảm bảo hệ thống tài chính giữa công ty và Cục Sở hữu trí tuệ, với khách hàng đảm bảo thông suốt trong việc tiếp nhận, xử lý đơn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ.

Thành viên: 
  • Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
  • Hội Luật gia Việt Nam (VLA)
  • Hiệp hội Cộng đồng nhãn hiệu Châu Âu (ECTA)
  • Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam
  • Hiệp hội Kiểm toán và Kế toán Công chứng Anh quốc ACCA