Hoàng Sỹ Lâm
Trưởng phòng Sáng chế số 1 / Đại diện Sở hữu công nghiệp

.....................................................................
Tel: 024.39431566 | 0912 372 106
Email: invenmark@invenmark.com.vn

Kinh nghiệm: 
Được đào tạo chính quy, bài bản đúng chuyên ngành sinh - hoá, với hơn 20 năm kinh nghiệm về sở hữu trí tuệ, đặc biệt chuyên môn sâu về sáng chế sinh hoá học và kiểu dáng công nghiệp, nắm vững sâu sắc về hệ thống đăng ký, xử lý và bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài, cũng như dịch thuật chuyên ngành. Ông Hoàng Sỹ Lâm là người chủ trì nộp đơn đăng ký, duy trì hiệu lực, xử lý khiếu nại, phản đối hàng trăm đơn sáng chế mỗi năm.
Ông Hoàng Sỹ Lâm đã tham gia đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ tại Cục Sở hữu trí tuệ NOIP, chứng chỉ đại diện SHCN.
Trước khi gia nhập T&T INVENMARK, Ông Hoàng Sỹ Lâm từng làm việc cho Công ty Sở hữu trí tuệ BANCA và VCCI-IP.

Thành viên: 
  • Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
  • Hội Luật gia Việt Nam (VLA)
  • Hiệp hội nhãn hiệu hàng hóa quốc tế (INTA)
  • Hiệp hội Patăng Châu Á (APAA)
  • Hiệp hội bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ quốc tế (AIPPI)