Lê Xuân Tiến Trung
Phó Giám đốc /Đại diện Sở hữu công nghiệp
..............................
Tel: 024.39431566 | 090 621 7777
Email: invenmark@invenmark.com.vn
 

Kinh nghiệm: 
Với 13 năm kinh nghiệm về sở hữu trí tuệ, đặc biệt về sáng chế và giải pháp hữu ích, nắm vững sâu sắc về hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ của nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam, Ông Lê Xuân Tiến Trung từng học nhiều năm tại Mỹ và Ấn Độ, với kỹ năng ngoại ngữ tiếng Anh như người bản ngữ, tốt nghiệp đại học quốc tế RMIT, tham gia đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ tại Cục Sở hữu trí tuệ, chứng chỉ đại diện SHCN.
Ông Lê Xuân Tiến Trung từng làm Giám đốc marketing Công ty Sở hữu trí tuệ INVENCO, Điều phối viên dự án Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam VIFOTEC, Trợ lý Tổng Giám đốc AG World Inc, Vietnam.

Thành viên: 
  • Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
  • Hội Luật gia Việt Nam (VLA)
  • Hiệp hội nhãn hiệu hàng hóa quốc tế (INTA)
  • Hiệp hội Patăng Châu Á (APAA)