Tiến sỹ, Luật sư Lê Xuân Thảo
Tổng Giám đốc
Uỷ viên thường vụ Hội Luật gia Việt Nam
Phó Chủ tịch thường trực Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam
.........................................................
Email          : invenmark@invenmark.com.vn
Tel               : 024.39431566 | 0913 212 967
 

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1975: Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Kháccốp - Ucraina (Liên Xô cũ)
1990: Tốt nghiệp lớp đào tạo quản lý sáng chế tại Viện nâng cao quản lý Mátxcơva
1995: Tốt nghiệp Đại học Luật Hà nội
1997: Bảo vệ Luận án Tiến sỹ Luật học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
1998: Tốt nghiệp lớp quản lý cao cấp tại Singapore
Tham gia khóa học đào tạo về sở hữu trí tuệ của tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tại Nhật Bản.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Được tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) chọn là chuyên gia Quốc gia về Sở hữu trí tuệ.
1975-1987: Giáo viên trường Đại học kỹ thuật Quân sự - Bộ Quốc phòng
1987-1991: Cán bộ phòng quản lý Pháp chế - Cục Sáng chế (nay là Cục Sở hữu trí tuệ)
1991-1997: Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng tạo và Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
1997-9/2015: Chủ tịch Công ty Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO)
1992-2007: Giám đốc Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt nam (VIFOTEC)
2005-2013: Thành viên Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà nội
2009-2015: Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc - Liên đoàn Luật sư Việt nam
2004 - nay: Ủy viên Thường vụ Hội Luật gia Việt nam
2008 - nay: Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ VIFOTEC
2010 - nay: Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam
2013 – nay: Ủy viên BCH Hội chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội
10/2015 - nay: Tổng Giám đốc Công ty Sở hữu trí tuệ Quốc tế T&T INVENMARK

THÀNH VIÊN

Hiệp hội Nhãn hiệu hàng hóa Quốc tế (INTA), Hiệp hội Nhãn hiệu hàng hóa Cộng đồng Châu Âu (ECTA), Hiệp hội Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Quốc tế (AIPPI), Hiệp hội đại diện sáng chế Châu Á (APAA), Liên đoàn Luật sư sở hữu công nghiệp Quốc tế (FICPI), Hiệp hội Sở hữu trí tuệ ASEAN (ASEAN-IPA), Hiệp hội Luật sở hữu trí tuệ Hoa Kỳ (AIPLA), Hội Luật gia Việt nam (VLA), Đoàn Luật sư Hà nội (HBA), Hội Sở hữu trí tuệ Việt nam (VIPA), Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội