TƯ VẤN TRANH TỤNG TẠI TOÀ ÁN
Dịch vụ tư vấn và tranh tụng tại tòa án bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn và đưa ra ý kiến pháp lý về trách nhiệm của các bên trong tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.
  • Hướng dẫn và trực tiếp thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ.
  • Tư vấn, cử luật sư tham gia tranh tụng tại toà án và trọng tài thương mại trong các vụ việc vi phạm bản quyền, sáng chế, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh, cạnh tranh không lành mạnh, tên miền, quyền tác giả