TƯ VẤN QUẢN TRỊ VÀ THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU

Tư vấn chiến lược thương hiệu
 giúp doanh nghiệp xác định bối cảnh cạnh tranh, khác biệt với đối thủ, hiểu khách hàng, xây dựng định vị thương hiệu, xây dựng kiến trúc thương hiệu chuẩn mực để tạo nền tảng cho sức mạnh cạnh tranh.

Tư vấn chiến lược thương hiệu bao gồm:
 • Nghiên cứu thị trường
 • Đánh giá thương hiệu
 • Định vị thương hiệu
 • Kiến trúc thương hiệu
 • Đặt tên thương hiệu
 • Nhận diện thương hiệu
 • Đăng ký thương hiệu
Lợi ích từ dịch vụ tư vấn thương hiệu
 • Tạo ra sự khác biệt: Thông qua xây dựng giá trị cốt lõi của thương hiệu tạo sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh. 
 • Tăng độ nhận biết thương hiệu: Chiến lược thương hiệu tạo sự nhất quán về tính cách thương hiệu ở biểu tượng, slogan, màu sắc, nhận diện thương hiệu. Nhờ đó, khách hàng dễ dàng nhận ra và hình thành nhận thức về thương hiệu.
 • Tăng độ trung thành của khách hàng: Chiến lược thương hiệu xây dựng những liên tưởng tích cực về thương hiệu, giúp khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định lựa sản phẩm hơn.
 • Giúp làm tăng giá trị thương hiệu: Doanh nghiệp có thể làm tăng giá trị thương hiệu của mình vượt xa giá trị thực tế của sản phẩm nhờ vào giá trị vô hình của thương hiệu được tích lũy qua thời gian thông qua chiến lược quan hệ với khách hàng của doanh nghiệp.