Slide
Slide2
slide7
slide8
slide9
slide10

Thành viên

T&T INVENMARK tham gia thành viên của nhiều Tổ chức về sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế:
  • Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam (VIPA)
  • Hội Luật gia Việt Nam (VLA)
  • Hiệp hội sở hữu trí tuệ ASEAN (ASEAN-IPA)
  • Hiệp hội nhãn hiệu hàng hóa quốc tế (INTA)
  • Hiệp hội bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ quốc tế (AIPPI)
  • Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ (AIPLA)
  • Hiệp hội Cộng đồng nhãn hiệu Châu Âu (ECTA)
  • Hiệp hội Patăng Châu Á (APAA)
  • Liên đoàn Luật sư Sở hữu công nghiệp Quốc tế (FICPI)
  • Liên minh sở hữu trí tuệ toàn cầu (GLIPA)
Hotline
0912 906 807
Zalo
0912 906 807
Facebook
http://facebook.com/invenmark