Slide
Slide2
slide7
slide8
slide9
slide10

Cơ cấu tổ chức

Công ty SỞ HỮU TRÍ TUỆ QUỐC TẾ T&T INVENMARK (T&T INVENMARK) là Công ty hoạt động theo pháp luật Việt Nam, được Cục Sở hữu trí tuệ (NOIP) – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp đăng bạ quốc gia, ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

Hotline
0912 906 807
Zalo
0912 906 807
Facebook
http://facebook.com/invenmark