Slide
Slide2
slide7
slide8
slide9
slide10

Các dịch vụ của Invenmark

CÁC DỊCH VỤ

1. Tư vấn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn, giải đáp và hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thủ tục cần thiết để bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, các loại đơn đăng ký, các yêu cầu về hình thức, nội dung tài liệu cung cấp.
 • Cung cấp thông tin về tình trạng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp, tra cứu thông tin, bổ sung, thay đổi tài liệu, theo dõi quá trình nộp và xét nghiệm đơn, xử lý kịp thời thông báo của cơ quan sở hữu trí tuệ;
 • Tư vấn phương án giải quyết khiếu nại về sở hữu trí tuệ, yêu cầu hủy bỏ, chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ.
2. Đại diện sở hữu công nghiệp
 • Dịch vụ đại diện cho khách hàng hoàn thiện, nộp đơn đăng ký bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ: Sáng chế, Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu, Nhãn hiệu tập thể, Nhãn hiệu chứng nhận, Chỉ dẫn địa lý, tên miền
 • Sửa đổi đơn, văn bằng bảo hộ, duy trì, gia hạn hiệu lực, yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.
 • Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và các nội dung liên quan.
3. Tư vấn khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn soạn thảo, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài.
 • Hỗ trợ khách hàng hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan, đại diện nộp đơn ghi nhận hợp đồng chuyển nhượng, chuyển giao quyền với cơ quan sở hữu công nghiệp.
 • Tư vấn khai thác thương mại đối với quyền sở hữu trí tuệ.
4. Tư vấn pháp lý, tra cứu thông tin khả năng bảo hộ, nộp đơn đăng ký đối tượng sở hữu trí tuệ tại Lào, Campuchia, Myanmar
 • Tra cứu thông tin, nộp đơn đăng ký bảo hộ đối tượng sở hữu trí tuệ: Sáng chế, Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu, Tên miền.
 • Theo dõi quá trình xử lý đơn, sửa đổi đơn, văn bằng bảo hộ, duy trì, gia hạn hiệu lực, yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ
 • Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và các vấn đề liên quan khác.

5. Tư vấn pháp lý, tra cứu thông tin khả năng bảo hộ, nộp đơn đăng ký đối tượng sở hữu trí tuệ tại các quốc gia đặc biệt tại Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Châu Âu (trực tiếp tại quốc gia sở tại hoặc hệ thống đăng ký quốc tế)
 • Tra cứu thông tin, nộp đơn đăng ký bảo hộ đối tượng sở hữu trí tuệ: Sáng chế, Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu, Tên miền.
 • Theo dõi quá trình xử lý đơn, sửa đổi đơn, văn bằng bảo hộ, duy trì, gia hạn hiệu lực, yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ.
 • Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và các vấn đề liên quan.
6. Dịch vụ đại diện đăng ký bảo hộ quyền tác giả
 • Tra cứu thông tin liên quan và tư vấn về khả năng bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan
 • Lập hồ sơ và nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Tư vấn thủ tục sửa đổi, chuyển giao, khiếu nại liên quan đến quyền tác giả và quyền liên quan
(tác phẩm văn học nghệ thuật, tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm báo chí, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, kiến trúc, chương trình máy tính,…)

7. Dịch vụ đại diện đăng ký quyền đối với giống cây trồng
 • Tư vấn, hướng dẫn và đại diện nộp đơn đăng ký bảo hộ đối với giống cây trồng theo quy định của pháp luật
 • Theo dõi việc thẩm định hình thức, nội dung, công bố đơn và nhận văn bằng bảo hộ
 • Tư vấn thủ tục sửa đổi, chuyển giao, khiếu nại liên quan đến quyền đối với giống cây trồng

8. Xử lý vi phạm, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn và đại diện pháp lý chủ sở hữu quyền tham gia giải quyết các trường hợp xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ: trình tự, thủ tục, thu thập thông tin tài liệu, chứng cứ chứng minh giải quyết tranh chấp, vi phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả và các quyền liên quan.
 • Điều tra, giám định và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các tranh chấp, vi phạm liên quan đến sở hữu công nghiệp, quyền tác giả, đặc biệt đối với nhãn hiệu.
 • Phối hợp thực hiện các biện pháp giám sát hải quan về sở hữu trí tuệ đối với hàng xuất nhập khẩu

9. Tư vấn và tranh tụng tại tòa án bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn và đưa ra ý kiến pháp lý về trách nhiệm của các bên trong tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.
 • Hướng dẫn và thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ.
 • Tư vấn, cử luật sư tham gia tranh tụng tại toà án hay trọng tài thương mại trong việc giải quyết vi phạm đối với sáng chế, nhãn hiệu, cạnh tranh không lành mạnh, tên miền, bí mật kinh doanh, quyền tác giả.

10. Tra cứu, theo dõi và quản lý đối tượng đã nộp đơn, được cấp văn bằng bảo hộ
 • Xây dựng danh sách các đối tượng sở hữu trí tuệ đã được nộp đơn đăng ký bảo hộ, hoặc đã được cấp văn bằng bảo hộ
 • Theo dõi, thông báo kịp thời cho khách hàng về thời hạn hiệu lực của các văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ
 • Theo dõi các đối tượng sở hữu trí tuệ nộp đơn đăng ký mới, hoặc sử dụng nhưng bị coi là tương tự, có khả năng gây nhầm lẫn với đối tượng đã được đăng ký của khách hàng, đưa ra thông báo, khuyến cáo kịp thời để tiến hành phản đối

11. Tư vấn xây dựng quản lý và phát triển thương hiệu cộng đồng
 • Cung cấp kiến thức pháp lý về Nhãn hiệu tập thể, Nhãn hiệu chứng nhận, Chỉ dẫn địa lý. Kết nối chuỗi giá trị sản phẩm.
 • Tư vấn xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu cộng đồng: nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý cho các địa phương. Mỗi năm,T&T INVENMARK tư vấn bảo hộ hàng chục nhãn hiệu cộng đồng (tham khảo dự án thương hiệu cộng đồng).
 • Tổ chức hội thảo, tập huấn trong nước và quốc tế về sở hữu trí tuệ

12. Tư vấn chiến lược và thiết kế thương hiệu
 • Tư vấn chiến lược phát triển thương hiệu, thiết kế nhận diện và hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
 • In ấn tem chống giả, tem truy xuất
 • Cung cấp thông tin liên quan đến thị trường, điều tra sản phẩm, thương hiệu, xây dựng chiến lược phát triển thị trường và khai thác tài sản trí tuệ.
- Dịch vụ khác
 • Cạnh tranh không lành mạnh
 • Bí mật kinh doanh
 • Tên thương mại
 • Tên miền
 • Trang điện tử SỐNG

 
Hotline
0912 906 807
Zalo
0912 906 807
Facebook
http://facebook.com/invenmark