Slide
Slide2
slide7
slide8
slide9
slide10
Cơ cấu tổ chức

Công ty SỞ HỮU TRÍ TUỆ QUỐC TẾ T&T INVENMARK (T&T INVENMARK) là Công ty hoạt động theo pháp luật Việt Nam, được Cục Sở hữu trí tuệ (NOIP) – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp đăng bạ quốc gia, ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

11:05 05/08/21 0 lượt xem
Đội ngũ nhân sự

11:05 05/08/21 6 lượt xem
Các dịch vụ của Invenmark

11:05 05/08/21 1.120 lượt xem
Điểm khác biệt

11:05 05/08/21 0 lượt xem
Thành tựu

11:05 05/08/21 1.100 lượt xem
Thành viên

11:05 05/08/21 982 lượt xem
NHCN Bún Long Kiên - BRVT
22:54 17/08/21 498 lượt xem
Chỉ dẫn địa lý Tỏi Lý Sơn
11:33 04/08/21 705 lượt xem
Chỉ dẫn địa lý Mãng cầu ta BRVT
11:33 04/08/21 513 lượt xem
NHCN Bưởi da xanh Sông Xoài
22:54 17/08/21 738 lượt xem
Chỉ Dẫn Địa Lý Hồ Tiêu BRVT
11:34 04/08/21 474 lượt xem
Chỉ dẫn địa lý Muối Bà Rịa
11:33 04/08/21 607 lượt xem
NHCN Chả cá Phước Hải BRVT
22:54 17/08/21 659 lượt xem
NHCN Đảng Sâm Tây Giang
22:55 17/08/21 457 lượt xem
NHTT Mỳ quảng Phú Chiêm
11:33 04/08/21 588 lượt xem
Hotline
0912 906 807
Zalo
0912 906 807
Viber
0912 906 807
Youtube
Twitter
Facebook
http://facebook.com/invenmark
Facebook
http://facebook.com/invenmark
Instagram