QUY TRÌNH TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU (NH)
  • Bước 1: Tư vấn sơ bộ về quyền đăng ký, khả năng đăng ký, danh mục sản phẩm/dịch vụ đăng ký NH và các chi phí liên quan;
  • Bước 2: Tra cứu, tư vấn đánh giá sau khi đã tra cứu;
  • Bước 3: Soạn thảo hồ sơ đăng ký NH;
  • Bước 4: Tiến hành các thủ tục nộp đơn đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ;
  • Bước 5: Thông báo kết quả thẩm định hình thức;
  • Bước 6: Thông báo kết quả thẩm định nội dung;
  • Bước 7: Nộp Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký NH;
  • Bước 8: Theo dõi, nhắc gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký NH (hệ thống phần mềm).