Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2022 về các chương trình hợp tác quốc tế, đoàn Công ty Sở hữu trí tuệ  quốc tế T&T INVENMARK sẽ tham dự Hội nghị Patăng Châu Á lần thứ 73 (Asian Patent Attorneys Association Council Meeting 2022/ APAA 2022) từ ngày 15-18/10/2022 tại Busan và Hội nghị KINPA từ ngày 20-21/10/2022 tại Seoul, Hàn Quốc, do Ts. Ls. Lê Xuân Thảo, Tổng Giám đốc, đại diện SHCN dẫn đầu. 

Trong những năm gần đây, T&T INVENMARK tham gia ngày càng tích cực và có hiệu quả vào hoạt động của APAA nói riêng và các Tổ chức sở hữu trí tuệ quốc tế nói chung. 
Ts. Ls. Lê Xuân Thảo làm việc với đối tác

Tại hội nghị, các luật sư T&T INVENMARK sẽ tham dự các hội thảo và các hoạt động chung của hội nghị nhằm nâng cao chất lượng tư vấn trong lĩnh vực nhãn hiệu, sáng chế và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, các luật sư cũng sẽ có các buổi tiếp xúc và gặp gỡ đối tác là các công ty luật, các luật sư về sở hữu trí tuệ trên toàn thế giới, thăm và làm việc với một số công ty luật sở hữu trí tuệ, tập đoàn tại Busan và Seoul, Hàn Quốc, nhằm mở rộng hợp tác, giới thiệu năng lực kinh nghiệm của T&T INVENMARK và tìm hiểu thêm các đối tác mới, với mục tiêu là cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng trong việc xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

https://www.apaa2022.org/