Slide
Slide2
slide3
slide4
slide5
slide6
slide7
slide8
slide9
slide10

Team & Cộng sự

Lê Xuân Tiến Trung

Phó Giám đốc

14:36 13/01/22 48 lượt xem
Nguyễn Hải Dương

Phó Giám đốc

14:37 13/01/22 37 lượt xem
Hoàng Sỹ Lâm

Trưởng phòng
Sáng chế số 1

14:38 13/01/22 33 lượt xem
Nguyễn Thị Thu

Trưởng phòng
Sáng chế số 2

14:39 13/01/22 25 lượt xem
Nguyễn Hữu Phả

P. Trưởng phòng
Sáng chế số 2

14:40 13/01/22 28 lượt xem
Cao Phương Nga

Trưởng phòng
nhãn hiệu số 1

14:41 13/01/22 25 lượt xem
Phạm Thị Thu Hà

Trưởng phòng
nhãn hiệu số 2

14:42 13/01/22 23 lượt xem
Vũ Hồng Minh

Trưởng phòng
Kế toán - Tài chính

14:43 13/01/22 28 lượt xem
Nguyễn Hiền Ngân

Chuyên viên
sáng chế/KDCN

14:45 13/01/22 15 lượt xem
Dương Trần Anh Tuấn

Chuyên viên
sáng chế/KDCN

14:46 13/01/22 18 lượt xem
Nguyễn Hải Nam

Chuyên viên
sáng chế/KDCN

14:47 13/01/22 15 lượt xem
Nguyễn Đức An

Chuyên viên
sáng chế/KDCN

14:48 13/01/22 16 lượt xem
Lê Xuân Hải

Chuyên viên
sáng chế/KDCN

14:49 13/01/22 18 lượt xem
Nguyễn Anh Xuân

Chuyên viên
sáng chế/KDCN

14:50 13/01/22 18 lượt xem
Phạm Minh Đức

Chuyên viên nhãn hiệu

14:51 13/01/22 19 lượt xem
Nguyễn Thị Thuý

Chuyên viên nhãn hiệu

14:52 13/01/22 18 lượt xem
Trịnh Ngọc Oanh

Chuyên viên nhãn hiệu

14:53 13/01/22 16 lượt xem
Nguyễn Thị Vân Anh

Chuyên viên nhãn hiệu

14:54 13/01/22 15 lượt xem
Chu Thu Hiền

Chuyên viên nhãn hiệu

14:55 13/01/22 13 lượt xem
Nhữ Văn Trọng

Chuyên viên thực thi và Xử lý vi phạm

14:56 13/01/22 16 lượt xem
Hotline
0912 906 807
Zalo
0912 906 807
Facebook
http://facebook.com/invenmark